O METODZIE

Kształcenie muzyczne dzieci stymuluje zdolności komunikacyjne. Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice u swych dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na rozwój intelektualny. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg teorii E. E. Gordona jeszcze przed pójściem do placówki oświatowej posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, jak również potrafią koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. Przede wszystkim jednak muzyka, ze względu na jej rozumienie, jest dla nich czystą przyjemnością.

Edwin E. Gordon

Amerykański naukowiec specjalizujący się w psychologii muzyki, autor wielu książek, wykładowca i muzyk jazzowy. Jest twórcą innowacyjnej, bazującej na licznych badaniach empirycznych, koncepcji edukacji muzycznej („Gordon Learning Music Theory”).

Cele koncertów

– wypracowanie nowego modelu aktywnego słuchania muzyki przez dzieci,
– wyzwolenie u dzieci samoekspresji i umiejętności prezentacji swoich zdolności twórczych,
– wszechstronne rozwijanie zdolności twórczych dzieci na różnych płaszczyznach,
– urozmaicenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i ich rodzicami.

Więcej o Metodzie

Gordon porównuje naukę muzyki do nauki mowy. Dziecko uczy się mówić w sposób „całościowy”, wsłuchując się w to, co mówią do niego opiekujące się nim osoby. Sprawnie posługuje się językiem mimo tego, że nikt go przecież nie uczył literek ani gramatyki. Nie inaczej jest z muzyką. Zapewnienie dziecku możliwości „osłuchania się” z różnorodnymi formami muzyki pomoże obudzić w nim muzyczną wrażliwość na długo przed tym, nim nauczyciele zabiorą się za tradycyjną naukę nutek.

Najważniejszym pojęciem w metodzie Edwina E. Gordona jest audiacja. Słowo to oznacza przyswajanie i rozumienie usłyszanej muzyki. Odpowiednikiem audiacji w mowie jest myślenie. Nie można nikogo nauczyć myślenia – to proces naturalny, umiejętność, którą dziecko zdobywa wraz z rozwojem, poznawaniem i kojarzeniem faktów. Podobnie jest z audiacją. Umożliwiając dziecku doświadczanie muzyki, dajemy mu szansę na rozwój audiacji. W metodzie Edwina E. Gordona podstawą jest słuchanie muzyki. Później przychodzi czas na jej wykonywanie i „komponowanie”. Ostatnim etapem jest nauka gry na instrumentach i wprowadzenie do zapisu nutowego.

O koncertach

Godzinne koncerty polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka za pomocą śpiewu i muzyki, dla tego też towarzyszy im ciągły ruch – od delikatnego kołysania, do kroku tanecznego. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Każdy koncert prowadzony jest w innej stylistyce muzycznej. Na kolejnych spotkaniach poznamy różne gatunki muzyczne, a także przypomnimy sobie znane nam repertuary wybitnych artystów.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Jesteśmy:

UNIKATOWI

Spotkania są organizowane na kształt „mini koncertów”, w których mali uczestnicy biorą udział, dzieci są jednocześnie odbiorcami muzyki oraz aktywnymi uczestnikami koncertu

PROFESJONALNI

Certyfikowani animatorzy, z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia koncertów Gordonowskich i zajęć umuzykalniających, dyplomowani muzycy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, aktywni na polskiej i międzynarodowej scenie.

INTEGRALNI

Dla zwiększenia efektywności zajęć, udział biorą także rodzice lub opiekunowie, którzy aktywnie wspierają dzieci w czasie koncertów. Udział rodziny w zajęciach zacieśnienia więzi i pozwala rodzicom na chwilę wytchnienia i zabawy z dzieckiem w dobie „pędzącego świata”.

x

AUTENTYCZNI

Używamy tylko prawdziwych instrumentów. Prowadzone przez Nas warsztaty odbywają się z muzyką na żywo.

f

FUNKCJONALNI

Nasze koncerty aktywizują dzieci, pozwalają na bliższe poznanie świata, wpływają na szybszy rozwój dzieci i zwiększają otwartość na otoczenie

N

PRZYSTĘPNI

w zajęciach mogą brać udział dzieci od pierwszych miesięcy życia, oraz kobiety w ciąży

RÓŻNORODNI

Nasza biblioteka zawierająca już kilkanaście pozycji tematów koncertów i stylistyk muzycznych jest wciąż poszerzana

chcesz zamówić zajęcia?

Skontaktuj się z Nami